ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων».

2016-01-25 00:12

www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/egk%204-2015.1447681461609.pdf