θεμα : ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2016-01-25 00:50

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
1.ΑΙΤΗΣΗ
2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
3.ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ Π.Ε.  47ΕΥΡΩ
4.3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
5. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΥΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΗ ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΚΟΗ.
6.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
8.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ  α) Ο
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ β) ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ γ) ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
δ) ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ
ΜΑΘΗΤΕΥΣΕ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑ ΠΑΝΩ ,ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΖΙ α) ΤΗΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ β) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η' ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. • ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Δ ΤΑΞΗΣ
       (ΕΩΣ 100HP) ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 600 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

 • ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ
       (ΕΩΣ 200HP) ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 750 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

 • ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ
       (ΕΩΣ 300HP) ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 900 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

 • ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ
       (ΕΩΣ 300+HP) ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 1000 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΩΤΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ (1/2) ΚΑΙ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ (1/3).


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ .ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ....